Yerli Silah Taşıyıcı Araçlar! Pars 4×4 STA

Silah Taşıyıcı Araçlar (STA)

Tasarım aşamasından itibaren, fnss savunma ve nurolmakina ortak bir çalışması olarak geliştirilen Pars 4×4 STA Projesi kapsamında, envanterde bulunan Kornet-E ve geliştirilmekte olan Orta Menzilli Modern Tanksavar Silah Sistemlerinin tekerlekli araçlara uzaktan komutalı bir silah istasyonu vasıtasıyla entegre edilmesi hedeflenmektedir.

STA Proiesiyle kazandırılan beka, hareket kabiliyeti ve komuta kontrol sistemleri ile tanksavar birliklerinin manevra birlikleri ile eşgüdümlü harekât icra etmesi sağlanacaktır.

Araçlar 6 adet tanksavar füzesini taşabilmekte ve silah istasyonunda atışa hazır 2 adet füze taşınabilmektedlr. Mürettebat tarafından, istenildiginde tanksavar silahları araçtan sökülerek yerden atış da yapılabilmektedir.

STA projesi için 76 adet PARS 4×4 tekerlekli ve 184 adet KAPLAN paletli araçları kullanılacak olup araçların 2021 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslimatların bitmesi planlanmaktadır.